Freiburg im Breisgau – the Black Forest metropolis

The Minster of Freiburg

The Old Town of Freiburg

Kaiser-Joseph-Street

Albert Ludwig University

Martin’s Gate

The Market Hall

The City Garden of Freiburg

“The Bermuda Triangle”